پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات گرفته شده پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روداو، پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات گرفته شده پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روداو، پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.


این پارلمان از کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه نیز خواست به این قوانین احترام بگذارند.پارلمان اقلیم دست بارزانی برای محافظت از مناطقی که تهدید می شوند را باز گذاشت.